ПІСЛЯДИПЛОМНЕ НАВЧАННЯ – ОПИС

Please select the menu you want to show

ПІСЛЯДИПЛОМНЕ НАВЧАННЯ – ОПИС

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ

Менеджер Spa & Wellness

Навчання з сертифікатом спеціаліста у справах якості і безпеки в spa і wellness Польського Центру Досліджень і Сертифікації, що визнається вЄвропейському союзі.

Spa безперечно асоціюється із здоровим способом життя, який забезпечується рухом, гімнастикою, відпочинком і відповідною дієтою, з врахуванням психологічних, емоційних, інтелектуальних та оздоровчих потреб людини. Ринок spa і wellness знаходиться у динамічному розвитку, наслідком чого є потреба в спеціалістах цієї сфери.
Пропозиція адресується до нинішніх і майбутніх менеджерів spa & wellness, до кадрів керуючих здравницями, санаторіями, салонами біологічного оновлення, косметичними салонами і клубами fitness та до всіх зацікавлених цією галуззю.
Метою навчання є вдосконалення менеджерських вмінь керівних кадрів і працівників цієї галузі. Слухачі знайомляться з актуальними світовими трендами, що стосуються послуг spa & wellness, косметичної апаратури spa та способами збільшення ефективності діяльності фірми.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1250 злотих за семестр, реєстраційна оплата: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1.  Організація і функціонування об’єктів spa & wellness
2.  Використання цінностей навколишнього природного середовища в spa
3.  Лікувальні процедури, біологічне оновлення і програми wellness   
4.  Управління і маркетинг в об’єктах spa & wellness
5.  Гастрономія
6.  Безпека і гігієна праці та процедури безпеки на об’єкті spa
7.  Інфраструктура spa
8.  Обладнання spa – застосування, принципи безпеки і експлуатації  
9.  Семінар

Частина занять реалізується в системі e-learning

МЕНЕДЖЕР ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ

Метою навчання є забезпечення слухачам сучасних, практичних знань з області управління туристичним і готельним підприємством, здобуття необхідних кваліфікацій для створення туризму і рекреації та вмінь застосувати сучасні методи управління. Навчання направлене перш за все до керівних кадрів і працівників туристичної і готельної галузі також до підприємців і осіб, що планують розпочати господарську діяльність в цьому напрямку.
ВУЗ надає можливість слухачам проходження стажів і професійних практик в знаменитих європейських готелях (поза обов’язковою програмою навчання).
Післядипломне навчання відбувається на факультеті туризму і рекреації.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1050 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Управління туристичним і готельним підприємством
2. Економіка туризму і готельної справи
3. Продукт в туризмі і готельній справі
4. Управління людськими ресурсами
5. Стратегічний маркетинг в туристичному підприємстві
6. Організація продажу послуг в туризмі і готельній справі
7. Елементи права в туризмі і готельній справі
8. Нові технології в туризмі і готельній справі
9. Семінар

Частина занять реалізується в системі e-learning

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І БРОНЮВАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Навчання уможливлює здобуття спеціалізованих знань з області сучасних інформаційних систем, застосовуваних в туристичному господарстві. Слухачі знайомляться з розвиненою технікою управління базами даних та інформаційними мережами і проектами в туризмі.
Знання з області функціонування туристичної галузі та основних продуктів і послуг цієї галузі дозволять випускнику працювати на інформаційних посадах в туристичних фірмах. Випускник здобуде знання двох спеціальностей: інформатики і туризму, що є додатковою перевагою для працевлаштування.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1050 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Інформаційно-комунікаційні (ICT) технології в туристичній галузі
2. Інформаційні системи і бронювання в туризмі
3. Комп’ютерні системи в готельній справі і гастрономії
4. Туристичний продукт
5. Eлектронний маркетинг
6. Економіка туризму і рекреації
7. Туристичні регіони
8. Обслуговування туристичного руху
9. Деякі питання права в туризмі і готельній справі
10. Техніка роботи в офісі
11. Готельна справа
12. Будування сервісів www

Частина занять реалізується в системі e-learning

АГРОТУРИЗМ – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР

Агротуризм, як сегмент широко зрозумілих туристичних послуг, в останні роки розвивається дуже динамічно, звідси існує потреба в спеціалістах, готових до надання агротуристичних послуг, їх організації і управління, котрі володіють широкими якісними знаннями в професійній діяльності. Навчання є пропозицією для осіб, зацікавлених веденням агротуристичного господарства та працівників комерційних фірм туристичної і рекреаційної галузі.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1050 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Організація агротуристичних послуг
2. Маркетинг в агротуризмі
3. Правове регулювання в сфері туризму
4. Основи бухгалтерського обліку
5. Інформаційні технології
6. Організація гастрономічних послуг і обслуговування споживача
7. Екологія і природний спадок – деякі питання
8. Зв’язки з громадськістю – створення іміджу
9. Семінар

Частина занять реалізується в системі e-learning

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ

Навчання готує до роботи в обслуговуванні туристичного релігійного руху і паломництва. Направлене до майбутніх організаторів релігійного туризму, тобто осіб, зацікавлених здобуттям знань і вмінь, що стосуються обслуговування груп, організованих на просторах, де відбувається паломницький рух різних віросповідань. Учасники знайомляться з культурними, релігійними, юридичними і маркетинговими аспектами організації туристичного руху, з особливим врахуванням паломницького туризму на просторі Європи і біблейських країн.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1050 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Обслуговування паломницько-туристичного руху
2. Географія релігії – паломницькі шляхи і місця культу
3. Об’єкти релігійного культу у формуванні туристичного іміджу місця
4. Послуги готельної справи як елемент продукту релігійного туризму
5. Історія біблейських країн
6. Створення туристичних продуктів на паломницьких шляхах
7. Основи права в туризмі
8. Основи маркетингу
9. Семінар

Частина занять реалізується в системі e-learning

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА МУЛЬТИМЕДІА

Навчання націлене на осіб, які зацікавлені використанням комп’ютерної графіки і мультимедійних технологій в професійній роботі і бізнесі, до осіб, що займаються проектуванням та імплементацією програмного забезпечення з розвиненими графічними і мультимедійними інтерфейсами, працівників фірм, що займаються виготовленням комп’ютерних ігор.
Метою навчання є набуття практичних вмінь проектування і творення мультимедійних аплікацій, пов’язаних з обробкою зображень і звуку.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1600 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Графічний дизайн
2. Растрова графіка
3. Векторна графіка
4. 3D-графіка
5. Інтернет-технології
6. Мультимедійні технології
7. Візуальна реклама
8. Реалізація і обробка звуку
9. Мультфільм
10. Основи композиції

Частина занять реалізується в системі e-learning

УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Навчання орієнтоване на нинішніх або майбутніх ІТ-фахівців, які пов’язують свою кар’єру з управлінням базами даних як програмісти або адміністратори. Слухачі будуть готові до проектування баз даних і творення програмного забезпечення, що грунтуються на різноманітних системах управління базами даних, з особливим врахуванням розподілених систем, який в даний час є важливим напрямком застосування інформатики. Випускники зможуть знайти роботу в якості членів команд програмування, адміністраторів комп’ютерних мереж, інформаційних систем і аналітики даних, фахівців інтеграції програмного забезпечення, фахівців управління інформацією, фахівців з інформаційної безпеки.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1400 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Основи програмування
2. Системи баз даних
3. Сховища даних
4. Інтерактивний доступ до баз даних
5. Безпека інформатичних систем
6. Об’єктно-орієнтовані і спеціалізовані бази даних
7. Мови і веб-додатки

Частина занять реалізується в системі e-learning

РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКІВ

Пропозиція направлена на тих, хто хоче працювати в ІТ-компаніях дизайну і реалізації веб-додатків та інтернет-систем, компаніях, що працюють в галузі електронної комерції та електронних послуг, відомствах, що займаються рекламою і маркетингом фірм в Інтернеті, установах, що реалізують систему обслуговування клієнтів і заявників в Інтернеті.
Навчання дозволить отримати практичні знання з проектування, створення та забезпечення програм та послуг доступних через Інтернет. Крім того, вони дають огляд найбільш часто використовуваних технологій, таких як J2EE, ASP.NET, або популярних рішень, що базуються на скриптових мовах.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1250 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Інтернет-мови
2. Програми баз даних
3. Проектування Інтернет-сервісів
4. Розробка додатків для мобільних пристроїв.
5. Адміністрування і безпека мережевих систем
6. Управління інформаційними проектами
7. Комп’ютерна графіка у веб-додатках www

Частина занять реалізується в системі e-learning

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розробка програмного забезпечення є однією з найбільш важливих галузей науки, пов’язаних з різними аспектами виробництва, використання та програмного адміністрування. Динамічний розвиток цієї галузі відображається в попиті на ринку праці. Багато компаній, що беруть участь у виробництві, адаптації, впровадженні або адмініструванні програмного забезпечення шукають фахівців. Ці навчання для всіх, хто в майбутньому буде займатися розробкою (аналіз, проектування, кодування, тестування та впровадження) і використанням (модифікація, технічне обслуговування, адміністрування) програмного забезпечення.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1250 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Інженерія запитів
2. Розвинене моделювання інформаційних систем
3. Компонентні технології
4. Тестування та інтеграція програмного забезпечення
5. Управління проектами ІТ
6. Web-додатки
7. Мови програмування

Частина занять реалізується в системі e-learning

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ – ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ

Бурхливий розвиток комп’ютерних мереж і телекомунікації змушує користувачів і проектантів мережі безперервно оновлювати знання в області технологій, їх обслуговування, проектування і управління. Навчальна програма є відповіддю на ринковий попит у фахівцях в області комп’ютерних мереж. Вона призначена для осіб, зацікавлених сітьовими інфраструктурою, пристроями та операційними системами.
Метою навчання є надання студентам можливості здобуття або актуалізації знань з області управління і проектування комп’ютерних мереж, підвищення рівня знань щодо використання послуг і управління Інтернетом (IP мережами), ознайомлення з новими рішеннями для дротових і бездротових мереж – новими стандартами, принципами роботи і методами забезпечення безпеки.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 1250 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Сітьові операційні системи
2. Місцеві та глобальні комп’ютерні мережі
3. Мобільні і бездротові мережі
4. Сітьові пристрої
5. Інтернет-технології
6. Проектування комп’ютерних мереж
7. Управління системами і комп’ютерними мережами
8. Безпека комп’ютерних мереж

Частина занять реалізується в системі e-learning

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ ТА КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ

Це унікальна пропозиція для тих, хто хоче знайти роботу для постійно зростаючого ринку реклами і PR. Пропонована програма навчання гарантує підготовку до роботи в рекламних агентствах і PR, відомствах маркетингу і реклами фірм, громадських організаціях та установах культури. Випускник буде готовий на відкриття власного агентства, що надає послуги в області зв’язків з громадськістю, реклами, зв’язків із засобами масової інформації та створення іміджу для компаній і приватних осіб.
Заняття несуть характер лекцій і семінарів, а перш за все практичних занять, що проводяться професіоналами-теоретиками (академіками) і практиками (радіо і тележурналістами, художниками, працівниками рекламних агентств, прес-секретарями).

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 900 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Планування рекламної стратегії – інтегрований маркетинг
2. Планування бюджету кампанії
3. Європейські фонди на рекламні дії
4. Політична реклама
5. Регіональна реклама
6. Співробітництво із засобами масової інформації
7. Медіа-стратегії для потреб рекламної діяльності
8. Створення рекламних текстів
9. Презентація
10. Ведення переговорів
11. Основи маркетингу
12. Етика в рекламі
13. Правова основа реклами та зв’язків з громадськістю (public relations)
14. Основи культури мовлення, риторики і стилю
15. Теорія реклами і структура рекламного тексту

Частина занять реалізується в системі e-learning

EЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС – РЕКЛАМНІ КАМПАНІЇ В ІНТЕРНЕТІ

Інтернет є найбільш швидкозростаючим каналом маркетингу враховуючи результати яких досягають інтернет-кампанії; кожен раз удосконалюються технології вимірювання їх ефективності, розширюється спектр можливостей для використання цього середовища в їх маркетингової діяльності. Усе більше польських менеджерів бачать переваги Інтернету і використовують його для створення відповідного, ефективного медіа-мікс.
Процеси створення бренду і збуту через Інтернет, можуть бути більш ефективними, ніж традиційні засоби масової інформації.
Стандартні механізми маркетингу і традиційні погляди, часто не виправдовують себе в інтернет-кампаніях. Потрібною є відповідна підготовка і орієнтація в лабіринті нових концепцій, механізмів та можливостей, що виникають на етапі публікації в мережі. Дії в Інтернеті вимагають безперервного аналізу ефективності реклами, актуалізації форми і змісту повідомлення.

Навчання скеровані до осіб які:

– професійно пов’язані з плануванням кампаній в Інтернеті,
– несуть відповідальність за планування і розподіл маркетингових бюджетів своїх брендів,
– працюють в рекламних агентствах, ЗМІ і науково-дослідних центрах, і які хочуть покращити свої навички з питання кампанії,
– практично займаються маркетинговими бюджетами компаній,
– управляють продуктом і маркою, відповідальні за розвиток марки і укріплення її позицій через комунікацію.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 160 годин, тобто 2 семестри і відбуваються в суботи і неділі.

Термін подачі документів (особисто або поштою): 31 серпня або до вичерпання ліміту місць.

Вартість навчання: 900 злотих за семестр, вступний внесок: 200 злотих.

Просимо проводити оплату за навчання на вказаний банківський рахунок:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Необхідні документи:

1) Особиста анкета
2) Диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком
3) Дві фотографії розміром 37 x 52 мм
4) Сканкопія закордонного паспорту
5) Автобіографія

Навчальна програма:

1. Створення веб-форм
2. Розвиток бренду в Інтернеті
3. Методологія Інтернет-дослідженнь
4. Стратегія веб-присутності
5. Маркетинг в пошукових системах
6. YouTube і Mobile – специфіка використання інструментів
7. Маркетинг в соціальних медіа, дослідження репутації марки: семантичний аналіз
8. Ефективність діяльності в Інтернеті – оцінка кампаній, веб-сторінок і Usability
9. Реклама в Інтернеті та інших засобах масової інформації
10. Планування кампаній в Інтернеті
11. Проекти кампаній і їх оцінка

Частина занять реалізується в системі e-learning.