НАВЧАННЯ І РІВНЯ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Напрям: Політологія
Спеціальності:

Електронний бізнес і соціальні мережі

Навчання на цій спеціальності передбачено для:

- осіб, що мають бажання отримати знання і вміння в області соціальних наук необхідних для застосування в господарчій практиці,
- осіб, зацікавлених новітніми бізнес-моделями і засобами комунікації,
- спеціалістів в галузі електронного бізнесу, в усіх видах підприємств, організацій та установ, що здійснюють діяльність через Інтернет,
- осіб, зацікавлених веденням сучасного бізнесу,
- осіб, що ведуть власну господарську діяльність, та хочуть розширити свої знання і вміння.

Дана спеціальність це не тільки відповідь на актуальні потреби ринку праці. Сучасна підготовка до ведення власної господарської діяльності, спираючись на сильні теоретичні основи і практичні знання з області суспільно-господарських умов, є сьогоденною потребою цієї сфери дидактичної діяльності.

Здобуті знання, перш за все включають організацію і управління господарськими підприємствами, чия діяльність пов'язана з використанням різноманітних електронних медіа і Інтернету. Провідною течією є господарське застосування Інтернету.

Навчальна програма:

- засоби масової інформації та бізнес,
- управління проектами,
- управління якістю на підприємстві,
- охорона даних,
- створення веб-сайтів,
- соціальні мережі,
- соціальна психологія.

Випускник отримує практичні і теоретичні знання з області:

- економічної і соціальної політики та політичних систем в контексті ведення власного бізнесу,
- соціології та соціальної психології в аспекті ефективного ведення бізнесу,
- управління підприємствами електронного бізнесу,
- організація і управління засобами інформації і знань на потреби електронного бізнесу,
- комплексного використання додатків електронного бізнесу,
- економії, бухгалтерії і податків,
- інвестицій капіталу і фінансових стратегій,
- маркетингу, а також використання соціальних мереж для рекламування господарської діяльності,
- використання методів отримання інформації і знань для електронного бізнесу,
- використання інструментів для охорони безпеки електронного бізнесу.

 

Журналістика і соціальні медіа

Навчання даній спеціальності скеровано до:

- осіб, зацікавлених роботою в пресі, радіо, телебаченні, Інтернеті, сервісах та інформаційних агентствах на просторах широко зрозумілої суспільної комунікації;
- осіб, зацікавлених обміном інформації;
- осіб, плануючих працювати в сучасному маркетингу;
- практиків PR відповідальних за створення образу та обмін інформацією;
- працівників консалтингових компаній в області соціальної комунікації.

Навчальна програма:

- культурні основи сітьового суспільства;
- Content-дизайн і юзабіліті текстів в соціальних медіа;
- марка в спільнотах - будування стратегії присутності в медіа спільнотах;
- все про Facebook;
- Twitter і Blip - як використати мікроблоги;
- Google analitics/ Google Adwords/ Facebook analitics. Введення в інструменти;
- еволюція Інтернету;
- маркетинг і реклама в Інтернеті.

Навчальна програма передбачає вивчення необхідних для журналістської діяльності предметів, таких як: авторське право, журналістська етика, охорона інтелектуальної власності, медіа системи в інтернеті та дві іноземні мови, соціологія, психологія. Студенти отримують знаряддя, що служать для самостійного нагромадження, розподілу та аналізу інформації. Після 3 років навчання випускник отримує диплом про закінчення навчання першого ступеня і може закінчити навчання на магістратурі.

Випускник отримує практичні і теоретичні знання з області:

- суспільної комунікації, журналістської діяльності та медіа;
- реалізації журналістських завдань і розв'язування проблем, пов'язаних з роботою в медійних установах;
- використання медіа спільнот для ефективної передачі інформації;
- нав'язування і утримування контактів з оточенням: громадською думкою, медіа, політичним середовищем та контрагентами за допомогою найновіших інформаційних технологій;
- ефективної комунікації;
- ефективної реклами;
- принципів соціального впливу і впливу переконання.

 

Регіональна політика та політика місцевих органів влади

Навчання даній спеціальності скеровано до:

- майбутніх працівників державної адміністрації, установ територіального самоврядування і урядових відділів;
- осіб, що планують розпочати роботу в політичних партіях, економічних і суспільних організаціях, установах і міжнародних організаціях, приймальнях депутатів і сенаторів;
- майбутніх працівників медіа; радіо і телебачення.

Спеціальність Регіональна політика місцевих органів влади дає можливість освіти працівників місцевої, регіональної та державної адміністрації та здійснює підготовку до участі в політичному житті.

Навчальна програма:

- методи управління комерційним і державним проектом;
- управління місцевим і регіональним розвитком;
- регіональна і самоврядна політика.

Випускник отримує практичні і теоретичні знання з області:

- адміністративного права і місцевого самоврядування;
- функціонування регіональної влади, установ територіального самоврядування;
- регіональної політики, самоврядної господарської політики;
- соціології місцевих спільнот;
- місцевих медіа;
- охорони природного середовища в місцевому масштабі;
- розв'язування місцевих конфліктів;
- планування і виконання дій на користь місцевих спільнот таких як: управління місцевим розвитком, здобуття ресурсів з центрального бюджету та Європейського союзу, будування місцевого громадянського суспільства, розв'язування конфліктів.

 

Зв’язки з громадськістю - public relations

Навчання на цій спеціальності передбачено для:

- осіб, які беруть участь в підтримці контактів із засобами масової інформації;
- співробітників відділів реклами і маркетингу різних галузей;
- спеціалістів соціальної комунікації в широкому розумінні;
- особи, відповідальні за створення іміджу публічних осіб, компаній або обміну інформацією;
- PR-практиків, що працюють в спеціалізованих агенствах;
- співробітники консалтингових компаній в області соціальної комунікації.

Навчальна програма:

- міжособистісне спілкування;
- інформаційна політика;
- інформаційний пакет;
- ведення переговорів;
- мотиваційні механізми людини;
- методи і техніка суспільних досліджень;
- проектування і організація масових заходів;
- політична пропаганда;
- етика;
- політичний маркетинг;
- риторика та мистецтво публічних виступів.

Навчальна програма передбачає також навчання студентів в галузях споріднених з PR, розвиваючих практичні навики цієї професії, напр. заняття з професійною камерою; серед загальних предметів: інформатика, економія, психологія ведення переговорів, дві іноземні мови, а також основи знань з області світової історії XX століття, історії Польщі, політичних устроїв держав, історії культури і мистецтва, соціології, соціальної психології. Після 3 років навчання випускник отримує диплом закінчення навчання І рівня і може закінчити навчання на магістратурі.

Випускник отримує практичні і теоретичні знання з області:

- нав'язування і утримування контактів з оточенням: громадською думкою, медіа, політичним середовищем, контрагентами;
- будування системи внутрішніх дій PR у фірмі;
- ефективної комунікації;
- ведення переговорів;
- ведення спонсорської діяльності;
- вдосконалення ефективної самопрезентації завдяки зовнішньому вигляду, мовленню, мові тіла;
- принципів суспільного впливу і впливу переконання;
- реалій сучасного ринку медіа;
- складання бюджету PR.