НАВЧАННЯ ІІ РІВНЯ

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ

Напрям: Туризм і рекреація
Спеціальності:
Управління подіями (івент-менеджмент)

Ринок промисловості зустрічей та вільного часу тепер надзвичайно динамічно розвивається, як сектор туристичної галузі. Динаміка розвитку бізнес туризму, а також подій різного масштабу спричиняє те, що бракує івент менеджерів, які відповідали б вимогам, пов’язаним з їх фаховою організацією.

Навчання на цій спеціальності призначені для:

Працівників або зацікавлених осіб роботою в готелях та туристичних підприємствах, івентових об’єктах, об’єктах відпочинку, івент, рекламних та PR агенціях, фірмах HR, міжнародних організаціях, які займаються організацією зустрічей (M.I.C.E) – Meetings (ділові зустрічі), Incentives (заохочувальні поїздки для співробітників, клієнтів та партнерів), Conferences (організація та участь у конференціях), Events (організація та участь в корпоративних заходах) та публічної адміністрації на посадах:

– івент менеджер
– організатор зустрічей
– аніматор культури.

Вибраний зміст навчання:

– концепція подій
– управління івентовими проектами
– безпека масових заходів
– ринок бізнесового, ділового туризму
– створення івентових проектів
– нові технології в івентах
– інструменти до організації подій
– організація кейтерінгу
– маркетингова комунікація.

Навчання обіймає теоретичні та практичні заняття. Студенти набувають необхідного знання в створенні, організації та управлінні подіями, а також практичні вміння, пов’язані з комплексним обслуговуванням івентів. Мають доступ до сертифікованих курсів та занять. Високу якість навчання запевняють найкращі кадри фахівців з туристичної та івентової галузі.

Випускник набуває практичних та теоретичних вмінь з області:

– організації та управління подіями
– юридичних підстав, що зобов’язують в цій галузі
– переговорів, а також необхідного посередництва в залученні спонсорів та фінансування, – програмування та контролювання групових занять
– суспільної комунікації і комунікації з засобами масової інформації
– інструментів та методів залучення та створення івентів для конкретних умов.

Менеджер туризму

Спеціальність спрямована для майбутніх менеджерів туризму з ціллю підготовки команд, що приймають рішення у сфері управління туризмом для організацій в Польщі та ЄС.

Метою навчання є підготовка спеціалістів до управління туризмом і рекреацією в державному і комерційному секторі, до креативного виконання професійної роботи з використанням необхідних вмінь в управлінні, таких як комунікативніть, розв’язування конфліктів, здібність нав’язування контактів і співпраці в колективі. Навчання дозволяє отримати знання з управління і маркетингу в туризмі, в області економічного менеджменту, маркетингового планування в туризмі і рекреації – очікування попиту і його значення в створенні послуг, контроль якості послуг, вміння оцінки конкурентоспроможності та використання нових ринкових можливостей.

Випускник володітиме сучасними практичними знаннями з області управління туристичним підприємством і отримає спеціалізовану підготовку до виконання функції менеджера туристичного підприємства, менеджера організацій територіального самоврядування, а також ведення власної діяльності. Дізнається про тренди, пов’язані з управлінням туризмом і будуванням конкурентоспроможної переваги, вмітиме вести маркетингові дії, проводити аналіз процесів туристичного ринку і оцінювати конкурентоспроможність в галузі.

Навчальна програма:

– управління інвестиційними проектами в туризмі;
– сучасні тренди в туризмі і готельній справі;
– електронний маркетинг;
– управління і конкурентноспроможність у туризмі;
– дослідження і аналіз ринку.

Міжнародний туризм

Спеціальність спрямована для студентів, зацікавлених в іноземному туризмі, а зокрема для осіб, що хочуть дізнатись можливості, пов’язані з вільним перетином кордонів, розширенням господарчих договорів і щоразу більш відчутної глобалізації. Нові форми туризму, а зокрема туризм пов’язаний з бізнесом, корпораціями, конгресами, навчанням, етносом, релігією та паломництвом, спортом чи спеціальністю ставлять нові вимоги до сектора надання туристичних послуг. Крім досвіду, навчання дає інформацію про процеси цивілізації сучасного світу і регіону, глобалізації, європейської інтеграції, конкуренції і ринку, питань міжкультурного менеджменту і управління в бізнесі. Навчальний план також включає знання з організаційних, економічних, соціологічних, географічних, екологічних і оздоровчих основ.
Ціллю навчання є підготовка спеціалістів у сфері організації і обслуговування міжнародного туристичного руху, з особливим акцентом на економічний сектор. В рамках навчання студенти отримують необхідні знання в галузі управління якістю туристичних послуг, правил функціонування міжнародного ринку туризму і туристичних підприємств в Польщі та світі, принципи організації іноземного туризму, маркетингу туризму та реклами Польщі і її регіонів.
Випускник зможе підготувати міжнародні туристичні пропозиції, організовувати заходи для іноземних туристів, а також розпочати діяльність у якості менеджера в Польщі і за кордоном.

Створення інноваційних туристичних продуктів

Скерована до майбутніх менеджерів, що займаються введенням нових продуктів на ринок туристичних і рекреаційних послуг, а також технологічних, організаційно-управлінських інновацій.

Мета навчання полягає на підготовці до виконання функцій менеджера у сфері розвитку продукту, отримання основних теоретичних знань у сфері інновацій туризму, а також практичних знань щодо проектування і введення інформації. Здобуття знань на тему специфіки інновацій в туризмі, природи і організації інноваційних процесів, обумовленостей та наслідків створення інновації. Навчання дає можливість пізнання методів і технік оцінки туристичного продукту, ознайомлення з правовими нормами у сфері інновацій та винаходів, технологічними інноваціями в туризмі та їх застосуванням, набуття навиків співпраці в команді, вміння аналізувати комерційні пропозиції з точки зору ніш продукту, знання стратегічної оцінки конкурентоспроможності в області інновацій.

Випускник

Буде вміти аналізувати та оцінювати інноваційні продукти і послуги, керувати інноваційною діяльністю. Володітиме сучасними практичними знаннями, потрібними для підготовки інноваційної стратегії дій туристичного підприємства та вмітиме динамічно аналізувати потреби туристів для створення інноваційного продукту. Буде готовий до виконання функцій менеджера у сфері створення і розвитку туристичних продуктів.

Навчальна програма:

– маркетингові інновації в туризмі;
– технологічні інновації в туризмі;
– організаційні інновації в туризмі;
– методи і техніка створення;
– проекція інноваційних туристичних продуктів.