Публікації

Наукові публікації

У рамках науково-дослідницької діяльності Університет туризму та екології видає наукові видання, які становлять важливий внесок університету у загальнодержавний розвиток тематичної літератури, переважно в галузі суспільних наук (економіка, право, менеджмент, маркетинг, педагогіки), а також міждисциплінарні (туризм, рекреація, екологія). У видавництві WSTiE досі опубліковано чимало біографічних матеріалів, які викликають великий інтерес для наукових кіл, студентів і практиків.